Polityka prywatności

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Anev Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II, 00-867 Warszawa, REGON 381214326, NIP 5272863930, KRS 0000747096.

O jakich danych osobowych mówimy?

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług. W związku z tym, potrzebujemy następujących Państwa danych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 • w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Anev Sp. z o.o. działalności gospodarczej. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Anev Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

Czy dane osobowe są lub będą przetwarzane w inny sposób?

Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

 • innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Anev Sp. z o.o. przy realizacji usług,
 • dostawcom usług zaopatrującym Anev Sp. z o.o. w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Anev Sp. z o.o. oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Anev Sp. z o.o. w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne); Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Anev Sp. z o.o. dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy.

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt celów:

 • w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych (nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń),
 • w celach marketingowych – przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informujemy, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

 • umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Anev Sp. z o.o.,
 • dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych m.in.: z otrzymywaniem przez Państwa informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług Anev Sp. z o.o. drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.

Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Anev Sp. z o.o. Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie, o których mowa w pkt 3 – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych?

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: biuro@anev.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Anev Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Co to są pliki cookies?

Ciasteczka (z ang. cookies) to małe pliki, które podczas odwiedzania różnych stron w internecie są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika.

Co zawierają i do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika i wygenerowany unikalny numer. Dzięki temu możliwe jest rozpoznawanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i rodzaju używanej przez niego przeglądarki. Wszystko po to, aby móc wyświetlić stronę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb i zoptymalizować przeglądanie stron internetowych.

Pliki cookies są również wykorzystywane w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po stronach internetowych. Umożliwia to ulepszanie zawartości i struktury stron internetowych.

Z jakich plików cookies korzystamy?

W ramach usługi officecleaning.pl korzystamy z poniższych rodzajów plików cookies:
 • pliki cookies, które służą do zapamiętywania ustawień użytkownika i personalizacji jego interfejsu. Przykładowo regionu, z którego użytkownik łączy się z naszą stroną, czy używanego przez niego języka,
 • pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji w serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies,
 • pliki cookies pozwalające utrzymać sesję użytkownika.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia. Wyłączenie plików cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookies nie blokuje natomiast dostępu do treści zamieszczanych w naszym serwisie.